top of page

Past Events

การไหว้เจ้าที่เจ้าทางแบบถูกต้อง

หลาย ๆ คนอาจยังสงสัยเรื่องไหว้เจ้าที่ การไหว้เจ้าที่ควรทำเวลาไหน ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้าง และถ้าไม่มีศาลพระภูมิ มีวิธีไหว้เจ้าที่กลางแจ้งอย่างไร

พระภูมิ คือเทพเทวดาที่ถูกอัญเชิญลงมาเพื่อปกป้องรักษามนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมอัญเชิญพระชัยมงคล (เป็นบุตรพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพาลี ทำหน้าที่ดูแลรักษาเคหะสถาน บ้านเรือน) ทั้งนี้ การจะเชิญเทพเทวดาองค์ใดล้วนขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาในเทพเทวดาองค์นั้น

เจ้าที่ คือเป็นอีกภพภูมิซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาเขตของบ้าน แต่จะไม่เข้าตัวเรือนบ้าน เจ้าที่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นมานานแล้ว อาจจะก่อนสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยซ้ำ ลักษณะของศาลเจ้าที่มักจะเป็นเรือนที่มีฐานใหญ่กว่าศาลพระภูมิ อยู่ในระดับความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของศาลพระภูมิ ภายในจะมีรูปปั้นตา-ยาย หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ศาลตา-ยาย นั่นเอง

-เจ้าที่แท้ : เจ้าของที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ ซึ่งจะคอยปกปักรักษาที่ของตนเองอยู่อย่างนั้น

- เจ้าที่จร : คือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นก่อนการตั้งศาลเจ้าที่จึงจำเป็นต้องมีอาจารย์ตั้งศาลมาตรวจดูว่า มีวิญญาณเจ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ มิเช่นนั้นศาลเจ้าที่ตั้งไว้จะกลายเป็นศาลว่างเปล่า ไม่มีวิญญาณคอยดูแล

ผีบ้านผีเรือน คือเป็นภพภูมิที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด มักถูกเรียกว่าภูมิเทวดา เทวดาภาคมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน หรือติดตัวเรามาตั้งแต่เก่าก่อน อาจจะเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่คอยติดตามปกป้องรักษาเรา ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านเรือน จึงถูกเรียกว่าผีบ้านผีเรือน

การไหว้ศาลพระภูมิ

โดยปกติแล้วการไหว้เจ้าที่ทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่จะไหว้พร้อมๆกัน การสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้เตรียมจุดธูปบูชา 5 ดอก เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัยสด ถวายน้ำเปล่า และอาหารคาว-หวาน ซึ่งอาหารคาว-หวานและผลไม้นั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง มาสวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากบูชาเสร็จก็ควรทำความสะอาดบริเวณศาลด้วยก็จะยิ่งดี

การไหว้ศาลเจ้าที่

ให้เตรียม พวงมาลัยสด ดอกไม้สด น้ำเปล่า ผลไม้ อาหารคาวและหวาน เทียน และธูป 5 ดอก ซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของคนผู้นั้นว่าในแต่ละวันจะใช้อะไรเป็นของเซ่นไหว้ แต่ควรเปลี่ยนน้ำทุกวันก่อนออกจากบ้านหลังจากไหว้เสร็จหรือก่อนไหว้ก็ได้

- การไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง ทำอย่างไร ? สำหรับบ้านที่ไม่มีศาลเจ้าที่ แต่เจ้าของบ้านต้องการไหว้เจ้าที่ เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถทำได้ค่ะ ด้วยการนำโต๊ะขนาดพอดีมาตั้งไว้หน้าบ้าน โดยหันหน้าเข้าหาบ้าน หรือบางคนอาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้ค่ะ จากนั้นนำกระถางธูปพร้อมของไหว้เจ้าที่มาวางไว้ เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้

การไหว้ผีบ้านผีเรือน อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ผีบ้านผีเรือนเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การจะไหว้แต่ละครั้งมักใช้ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน เพราะเหตุนี้ผู้สูงอายุจึงมีความหมายกับลูกหลานในบ้าน เป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังอยู่และผู้ที่จากไป ผลของการไหว้ผีบ้านผีเรือนเลยสร้างความสัมพันธ์ให้คนในบ้านนั่นเอง สิ่งของที่ใช้ไหว้มักเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วชอบ ดอกไม้ที่บรรพบุรุษชอบ ของหวานที่บรรพบุรุษชอบ และธูป 1 ดอก

บทสวด

การไหว้จะเป็นไปอย่างราบรื่นหากมีการกำกับคาถาไปด้วย เพื่อความสบายใจยิ่งๆ ขึ้นไป การจะไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน ล้วนก็มีการกำกับคาถาไว้เช่นกัน

คำถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คำลาเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต

คำถวายเครื่องสังเวยศาลเจ้าที่

(ตั้งนะโม3 จบ) อิมัง สูปะพะยัญชนะ สัมปันนัง สะอุทะกังวะรัง ภุมมัสสะเทมิฯ

คำลาเครื่องสังเวยศาลเจ้าที่

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ

คำถวายเครื่องสังเวยผีบ้านผีเรือน

“ลูกหลานเอาของ … (ชื่อบรรพบุุรุษ)… มาเซ่นไหว้ เชิญมารับประทานและขอให้คุ้มครอง…(ชื่อของคนในบ้าน)… ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย”

วันทำบุญ เป็นบริษัทที่ให้...บริการ...อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะจัดงานทำบุญอย่างถูกต้องตามหลักขนมธรรมเนียมและประเพณี เราบริการจัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ อุปกรณ์สำหรับจัดงานเลี้ยง รับจัดอาหารบุฟเฟต์ พ่อครัว-แม่ครัวมืออาชีพ โดยที่เจ้าภาพไม่ต้องยืมวัด ไม่ต้องขนย้าย ไม่ต้องเก็บล้าง วันทำบุญพร้อมด้วยทีมงานที่สุภาพ และ ชำนาญงาน ยินดีให้คำปรึกษาจัดงานทำบุญทุกรูปแบบ โดยจะมี อนุศาสนาจารย์จากกองทัพอากาศเปํนเจ้าพิธี ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นพิธีกรดำเนินพิธีและแนะนำเจ้าภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักทุกอย่างโดยที่เจ้าภาพไม่ต้องกังวลและยุ่งยาก อีกต่อไป

ใส่ใจบริการและคุณภาพ ที่ผสมกับแนวความคิดใหม่ กับกระบวนการจัดงานที่ยอดเยี่ยม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รูปแบบการจัดงานของเราได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัจจุบัน ทั้งหมดนี้คือความคิดสร้างสรรค์ร้อยเรียงนำไปสู่คุณภาพของงานที่ยอดเยี่ยม ความเชี่ยวชาญ ทำให้วันทำบุญมีเอกลักษ์และมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร วันทำบุญ ครบเครื่องเรื่องงานบุญ

มีอุปกรณ์ครบพร้อม ชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะกราบพระพุทธ สำรับใส่อาหารถวายข้าวพระพุทธเบญจรงค์ พระพุทธรูป เชิงเทียนเบญจรงค์ แจกันเบญจรงค์ กระถางธูป ชุดน้ำ-น้ำชา สายสิณ ที่จุดเทียนชนวน ที่กรวดน้ำ กระโถน ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ ธูป เทียน ตลับแป้งเจิมพร้อมแป้งเจิม อาสนะนั่งสำหรับพระสงฆ์ เชิงเทียน แจกันใส่ดอกไม้ พานทอง ที่พรมน้ำมนต์ มีเจ้าหน้าที่ดำเนินพิธีการ ดูแลและคอยให้คำแนะนำในเรื่องพิธีสงฆ์ พร้อมคนนำสวด

จัดเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าจัดงาน 1 วัน, และเก็บงานหลังพิธีทำบุญ

ท่านสามารถดูภาพผลงานที่ผ่านมาและบริการต่างๆของเราได้ที่ :

http://www.onethumboon.com www.dailynews.co.th/article/384/7332

หากท่านสนใจ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0641655556 หรือ E-mail : onethumboon@hotmail.com

Recent Posts
bottom of page